当前位置:主页 > 知识 >

丛鬓愁眉时势新初笄绝代北方人

  • 知识
  • 2024-02-27 05:04
  • admin

丛鬓愁眉时势新,初笄绝代北方人。

出自唐朝权德舆的《杂兴五首》

作者介绍

原文赏析:

丛鬓愁眉时势新,初笄绝代北方人。

一颦一笑千金重,肯似成都夜失身。

乍听丝声似竹声,又疑丹穴九雏惊。

金波露洗净于昼,寂寞不堪深夜情。

琥珀尊开月映帘,调弦理曲指纤纤。

含羞敛态劝君住,更奏新声刮骨盐。

乳燕双飞莺乱啼,百花如绣照深闺。

新妆对镜知无比,微笑时时出瓠犀。

巫山云雨洛川神,珠襻香腰稳称身。

惆怅妆成君不见,含情起立问傍人。

拼音解读

cóng bìn chóu méi shí shì xīn ,chū jī jué dài běi fāng rén 。

yī pín yī xiào qiān jīn zhòng ,kěn sì chéng dōu yè shī shēn 。

zhà tīng sī shēng sì zhú shēng ,yòu yí dān xué jiǔ chú jīng 。

jīn bō lù xǐ jìng yú zhòu ,jì mò bú kān shēn yè qíng 。

hǔ pò zūn kāi yuè yìng lián ,diào xián lǐ qǔ zhǐ xiān xiān 。

hán xiū liǎn tài quàn jun1 zhù ,gèng zòu xīn shēng guā gǔ yán 。

rǔ yàn shuāng fēi yīng luàn tí ,bǎi huā rú xiù zhào shēn guī 。

xīn zhuāng duì jìng zhī wú bǐ ,wēi xiào shí shí chū hù xī 。

wū shān yún yǔ luò chuān shén ,zhū pàn xiāng yāo wěn chēng shēn 。

chóu chàng zhuāng chéng jun1 bú jiàn ,hán qíng qǐ lì wèn bàng rén 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
权德舆 权德舆,唐代文学家。字载之。天水略阳(今甘肃秦安)人。后徙润州丹徒(今江苏镇江)。德宗时,召为太常博士,改左补阙,迁起居舍人、知制诰,进中书舍人。宪宗时,拜礼部尚书、同中书门下平章事,后徙刑部尚书,复以检校吏部尚书出为山南西道节度使。卒谥文,后人称为权文公。 …详情

猜你喜欢